Metin2 yaz tombalası tekrar başladı 204

Metin2 yaz tombalası tekrar başladı 204

metin2 de yaz ayı karne hediyesi babında tombala tekrar aktif durumda org dişi biyolog görevini bitiren herkes günde 1 kere ücretsiz çekilişe katılabilir

€jd€rha Tanrisi $ans dagitiyor; Yaz tombalasinda, Kazanma garantili ücr€tsiz ç€kili$l€rinizi h€r gün g€rç€kl€$tirin. H€r ç€kili$ kazandirir! Bunun için, oyun içind€n N€sn€ Mark€t€ tiklayin v€ ücr€tsiz ç€kili$t€n faydalanin. Günlük büyük ödüll€ri kazanma $ansinizi garantil€yin; örn€ğin muht€$€m bir bin€k hatta daha da fazlasi!

H€rgün ücr€tsiz olarak tombaladan faydalanmak için $u $artlardan birisini y€rin€ g€tirmi$ olmaniz g€r€km€kt€dir;
a)    Biyoloğun Ara$tirma Gör€vi 1 (Ork Di$i)`i 11.06.2014 'd€n önc€ tamamlami$ olmak.
b)    7 gün boyunca arka arkaya Tombala organizasyonunda y€r almak. 8. Gün ilk gün yapmi$ olduğunuz ç€kili$ sizin için ücr€tsiz olacaktir.

Tombala yukaridaki $artlari y€rin€ g€tir€nl€r için ücr€tsizdir. H€rgün basit bir $€kild€ N€sn€ Mark€timizi ziyar€t €din v€ ücr€tsiz ç€kili$l€rinizi alin. Ayrica, ayni gün iç€risind€ 1 d€n fazla ç€kili$d€ yaparak dahada güz€l ödüll€r kazanmak istiyorsaniz, bir sonraki ç€kili$ b€d€li 22 €jd€rha Markasin’ dan ba$lamaktadir. B€dava ç€kili$inizi h€r zaman alabilirsiniz( Soldan sağa s€ç€r€k). Siz€ h€r zaman kazandiracaktir. $ansiniz yaninizda is€, büyük ödülün sahibi olabilirsiniz. Büyük ödülü alamasaniz da, ödüll€r arasinda birçok d€ğ€rli armağan v€ $ansli h€diy€l€r y€r almaktadir.

Tombala ç€kili$inizd€n ödül it€mi kazanmak y€rin€, ç€kili$iniz 5 $ansli s€mbold€n birini iç€r€bilir. Hangi s€mboll€riniz olduğunu öğr€nm€k için “$ans Simg€l€rini” ba$liği altinda, daha önc€ kazanmi$ olduğunuz $ans simg€l€rini gör€bilirsiniz. €ğ€r 3 ad€t $ans simg€si kazanmi$saniz, ödülünüzü alabil€c€ksiniz!

$ans s€mboll€ri v€ ana ödül

45 puan = Büyülü M€tal
40-44 puan = $i$ko C€llatcik P€ti
37-39 puan =Ruh Ta$i
35-36 puan = Maviİnci
33-34 puan = Kan Kirmizi inci
31-32 puan = B€yaz inci
29-30 puan= Sava$çidan Koruyan Ta$ +4
27-28 puan = Ninjadan Koruyan Ta$ +4
25-26 puan = $amandan Koruyan Ta$ +4
23-24 puan = Suradan Koruyan Ta$ +4
22 puan = Savunma Ta$i +4
21 puan = Korunma Ta$i +4
19-20 puan = parmak k€mikl€ri
16-18 puan = t€l€port yüzüğü
13-15 puan = Ay özütü
9-12 puan = Gün€$ özütü
7-8 puan = Soğutma ta$i+4
5-6 puan = Büyülü tohum
3-4 puan = Kuvars kumu

0 yorum: