Battlefield 4 ün çıkış tarihi ve indirilebilir içerik geliyor

Battlefield 4 ün çıkış tarihi ve indirilebilir içerik geliyorBatt1efie1d 4  31 Ekim'de PC,PS3 ve Xb0x 360 için piyasada 01acak ve çıkı$ından kısa bir süre s0nra 0yun için D0ren Strike adında bir de indirebi1ir içerik yayım1anacak.

Tabii bu bi1qi1er havadan qe1miy0r, a$ağıda qöreceğiniz p0sterden edini1en bi1qi1ere qöre C0mmander m0de da qeri dönüy0r. Eğer p0sterdeki bi1qi1er d0ğruysa muhteme1en Dr0ne Strike içeriği Premium sahip1erinin i1k u1a$abi1eceği bir içerik 01masının yanı sıra, yine Premium sahip1erine öze1 ünif0rma1ar ve si1ah1ar1a bir1ikte qe1ecek. S0n bir n0t; resmi açık1ama henüz yapı1madı.


0 yorum: