The Bureau; XCOM Declassifiedın çıkış tarihi bellioldu

The Bureau; XCOM Declassifiedın çıkış tarihi bellioldu

Bir süredir XC0M'un köken1erini an1atacağı söy1enen ve teme1inde 0muz üstü kameradan 0ynanacak bir sh00ter 0yunu 01acağı rivayet edi1en 0yunun akıbeti 2K Marine tarafından 0nay1andı, 0yun 20 Ağust0s'ta PC,Xb0x 360 ve PS3 için 60 d01ardan piyasada 01acak.

S0ğuk savaşın zirve n0ktasında 01duğu 1962 yı1ını arkasına a1an 0yun, XC0M kurumunun teme1 hikayesini an1atacak. As1ında zamanında s0vyet1eri araştırmak için teme11eri atı1an kurum, ajan Wi11iam Carter'ın dünyayı y0k edecek bir uzay1ı isti1asını haber vermesiy1e şeki1 değiştiriy0r. 0yun her ne kadar bir sh00ter 01acaksa da, yönetmen M0rqan qray taktikse1 ekip yönetiminin de 0yunda bu1unacağını be1irtti.0 yorum: