Dövme'nin Tarihi


dövme Tarihi 
Günümüz teknoloji koşullarıyla birlikte daha popüler ve daha güvenli bir yapıya kavuşan dövme sanatı, alternatiflerine kıyasla çok daha köklü ve sanatsal açıdan oldukça zengin ve kültürel öğelere sahip popüler bir sanat dalıdır. Ülkemiz başta olmak üzere dünya genelinde her ne kadar popüler ve kişisel bir aksesuar tercihi hâline gelmişse de evrensel dilde köklü ve kültürel bir yapıya sahip bir sanat dalı olarak kabul edilir. Özellikle ilkel çağlarda haberleşmenin, kültürel zenginliğin, kabile sembollerinin en belirgin ve ilk başvurulan yollarından biri olan dövme figürleri, medeni çağın yenilikçi akımları arasında da önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda modern çağın popüler akımlarına ayak uydurmasına karşın kendi kültürel dokusunu da geçen zamanla birlikte muhafaza etmeyi başarmıştır. 
İlkel çağın vazgeçilmez lisanı olarak kabul gören dövme figürlerine ilk olarak çeşitli mağara ve dehlizlerde rastlanmış, ortaya çıkan bulgular bu sanatın kültürel ve tarihi bir geçmişi olduğunu ortaya koymasıyla birlikte insanlık tarihine de büyük bir ışık tutarak önemli bir katkıda bulunmuştur. Özellikle tarihi bölgelerde yapılan arkeolojik kazılar sonrası ortaya çıkan gömülü şehirlerde ve gün yüzüne çıkan tarihi kalıntılarda rastlanan çizimler, kabileleşme döneminde insanların mensup oldukları azınlık ya da çoğunlukların sembolü olarak çeşitli dövme figürlerine başvurduğunu, bu anlamda şimdinin popüler akımı olarak kabul gören dövme sanatının her ne kadar kültürel olarak ilkel bir dokuya sahip olduğu algısına neden olsa da tarihi dokusuyla da dikkatleri çekmeyi başarmıştır. 
Taş devri çağıyla birlikte özellikle kişisel yaşam alanları hâline gelen mağaralarda insanların kendi yaşam alanlarını hem sembolize etmek, hem de bu yaşam alanlarını belirginleştirmek adına mağara duvarlarına çeşitli çizimler nakşettikleri, ilerleyen yıllarda bu çizimlerin tattoo sanatına önemli bir katkı sağladığı gözlemleniyor. İlerleyen dönemlerde kültürel olduğu kadar tarihi açıdan da oldukça önemli bir miras olarak kabul gören dövme sanatı, kabilelere mensup insanların kişisel ve kültürel figürleri olarak kabul görse de, dönemin kabilelerine mensup büyücüleri, falcıları ve kâhinleri tarafından da nakşedilen ve mistik anlamlar yüklenen öğeler hâline gelmiştir. 
Günümüzde hâlâ Uzak Doğu ve Afrika bölgelerinde çeşitli inançlar çerçevesinde ele alınan ve kültürel bir miras olarak kabul gören dövme figürleri, Anadolu’da da önemli bir zenginlik olarak görülmektedir. Bu bağlamda son yıllarda ülkemizdeki gelişmelerle birlikte kültürel ve popüler akımlarda da yeni bir sentez ortaya atılmaya başlanmıştır. Tıpkı 1990’lı yılların başında bir furya hâline gelen dövme sanatı, 2010’ların ardından önemli bir ivme kazanmış, yenilenen ve genişleyen teknolojik imkânlarla birlikte artık ara sokak sanatı olmaktan öteye geçerek insanların tercih ettikleri aksesuarlar arasında yerini almıştır. 
Son yıllarda zenginleşen figür yelpazesi ve pratik işlem alternatifleri sayesinde artık birçok yaştan kesimin endişe duymadan tercih ettiği dövme sanatı, bu anlamda dövme sanatçılarının da bu sanata olan katkısını gözle görülür biçimde artırmayı başarmıştır. Düzenlenen organizasyonlar, yapılan etkinlikler gözle görülür bir şekilde artarken, ortaya koyulan ve her dönem yeni akımlarla birlikte zenginleşen figürler, artık her yaştan her kesime hitap eden bir forma kavuştu. İlkel çağlardan bu yana tarihi ve kültürel anlamda günümüzde önemli bir yer tutan dövme sanatı, gün geçtikçe daha çok kişi tarafından sevilmeye ve sanatsal açıdan önemini artırmaya devam ediyor.

0 yorum: