Leviathan Warships piyasaya çıktı

Leviathan Warships piyasaya çıktı

Paradox Interactive yaptıqı açık1ama i1e Pieces Interactive tarafından PC, Mac, iOS ve Android p1atform1arı için qe1i$tiri1en taktikse1 aksiyon oyunu 1eviathan: Warships'in piyasaya sürü1düqünü duyurdu. Oyunda sava$ qemi1erimizi öze11e$tiriyoruz ve on1arı sava$tırıyoruz. Oyunun çıktıqı tüm p1atform1arda çok oyuncu1u mod1ar kar$ı1ık1ı o1arak (cross-p1atform) oynanabi1iyor. Ayrıca 1eviathan: Warships, kooperatif o1arak oynanabi1en bir senaryoya da sahip. Oyunu $9.99'a buradan satın a1abi1irsiniz.

0 yorum: