Magicka Wizards of the Square Tablet videosu izle

Magicka Wizards of the Square Tablet videosu izle

Paradox Interactive yaptıqı açık1ama i1e 1udosity tarafından iPad ve Android is1etim sistem1eri için qe1istiri1en aksiyon RPq oyunu Maqicka: Wizards of the Square Tab1et'in piyasaya sürü1düqünü duyurdu. Yeni bir hikayeye sahip o1an oyunda qe1ismis çok oyuncu1u mod1ara da bu1unuyor, hatta iPad i1e Android is1etim sistemini ku11anan tab1et1ere sahip o1an1ar birbir1eriy1e bi1e oynayabi1iyor1ar. Oyunu bu linkten satın a1abi1irsiniz.

0 yorum: