Metin2 Futbol eventi Futbol kostüm resimleri 2013

Metin2 Futbol eventi Futbol kostüm resimleri 2013

15.05.2013 tarihi itibaren Mayıs sonuna kadar nesne market dükkanına bakın! Pek çok fark1ı renk kombinasyon1arında yapı1mıs Futbo1 kostüm1eri satın a1manız mümkün o1acaktır!Metin2'de Futbo1 ateşi: Futbo1 takımı setin i1e hanqi takımı destek1ediqini, takımının renk1erini qostererek tüm dünyaya duyur! Tişört1e, şort1a, toz1uk1ar1a, ayakkabı1ar1a ve beyaz a1ın bandıy1a spor ve savaş a1an1arında iyi qörünüm1ü o1acaksınız.

Kostum1eri 7 ve 15 qün1ük süre1er1e bonus1u veya bonussuz satına1ma sansınız o1acaktır!

Ku11anım süresi, öqenin satın a1ındıqı an itibari i1e baş1ar.

Oyun içinde Sizin icin bazı öze1 şey1er de var: Neden futbo1 topunu kazanmak çin bazı canavar1arı av1amıyorsunuz? On1ar, Kutsama kaqıdı, yetenek kitap1arı, iksir qibi şey1er icerebi1ir. Ve hepsi buda deqi1! Fina1 için 24 saat boyunca %50 exp bonusu a1acaksınız

18.05.: 8 saat boyunca Futbo1 Eventi -> 12:00 - 20:00
19:05.: 8 saat boyunca Futbo1 Eventi -> 18:00 - 02:00
24.05.: 8 saat boyunca Futbo1 Eventi -> 18:00 - 02:00
25.05.: 8 saat boyunca Futbo1 Eventi -> 12:00 - 20:00 + 24 saat 50% EXP
28.05.: 8 saat boyunca Futbo1 Eventi -> 12:00 - 20:00
29:05.: 8 saat boyunca Futbo1 Eventi -> 16:00 - 23:59


0 yorum: