The Sims 4 çıkış tarihi duyurusu yapıldı belli oldu

The Sims 4 çıkış tarihi duyurusu yapıldı belli oldu


E1ectr0nic Arts yaptıqı açık1ama i1e Maxis tarafından PC ve Mac için qe1i$tiri1en ya$am simü1asy0nu 0yunu The Sims 4'ü duyurdu. 0yun, 2014 yı1ında piyasaya sürü1ecek ve $u ana kadar qe1i$tiri1mi$ en qerçekçi The Sims 0yunu 01acak. 0yun hakkındaki detay1ar $imdi1ik böy1e, The Sims 4'ten yeni bi1qi1er qe1dikçe siz1er1e pay1a$acaqız.

0 yorum: