Wolfenstein The New Orderin duyurusu yapıldı

Wolfenstein The New Orderin duyurusu yapıldı

Bethesda S0ftw0rks yaptıqı açık1ama i1e The Darkness ve Chr0nic1es 0f Riddick'in yapımcısı Starbreeze Studi0s'un kurucu1arı tarafından kuru1an Machineqames tarafından PC, PS3, Xb0x 360 ve yeni nesi1 p1atf0rm1ar için qe1i$tiri1en FPS 0yunu W01fenstein: The New 0rder'ı duyurdu. 0yun 1960 yı1ında qeçecek ve 2. Dünya Sava$ı'nı A1man1ar kazansaydı ne1er 01urdu s0rusuna cevap verecek. W01fenstein: The New 0rder'da yine B.J. B1azk0wicz'i yöneteceqiz ve 0yun 2013'ün 4. çeyreqinde piyasaya sürü1ecek. 0yunun i1k vide0su siz1er1e...


0 yorum: